Hodnotitel

Celosvětové služby Mystery Shoppingu

Mystery Shopping nabízí zpětnou vazbu skrze zkušenost zákazníka a je to jediná cesta ke zjištění, jak dobré Vaše služby opravdu jsou. Naše služby Mystery Shoppingu jsou "šité na míru" pro všechny sektory a společnosti, a my Vám pomůžeme zjistit, kterou marketingovou strategii použít, aby byly Vaše služby nejlepší. Co o Vás zákazníci říkají? Snaží se zaměstnanci udělat nebo nabídnou něco navíc, něco nad rámec požadavku zákazníka? Doporučují zákazníkům vhodné zboží? Jak se lišíte od konkurence? Toto je pouze zlomek toho, co všechno můžeme zjistit a je toho mnohem a mnohem více. Naše společnost má více jak milión hodnotitelů, kteří posuzují, zda byli jako zákazníci spokojeni, hodnotí služby, které jim byly nabídnuty a další důležité aspekty Vaší společnosti. Mystery Shopping odhaluje pravdu o zkušenosti zákazníka a to ve všech jejích podobách - je to pro Vaši společnost velmi důležitá informace.

Co je Mystery shopping?
Co dělá Hodnotitel?
Otázky a odpovědi
Chci být Hodnotitelem!
Co je Mystery shopping?

V Mystery Shoppingu jsou zahrnuty výstupy tzv. kontrolních návštěv. To znamená: naši hodnotitelé provedou kontrolní návštěvu a zkontrolují služby poskytované zákazníkům. Scénář každé návštěvy je samozřejmě předem připraven. Hodnotitel zůstane anonymní a chová se jako běžný zákazník, prohlíží si prodejnu, požaduje pomoc s výběrem zboží, kupuje si zboží, ale stále postupuje dle konkrétního zadání. Hodnotitel vyplní detailní report o své návštěvě, kde hodnotí požadované kategorie. Mystery Shopping se používá ve všech odvětvích: móda, sport, bankovnictví, gastronomie a mnoho dalších. INTERNATIONAL SERVICE CHECK se také specializuje na sektor luxusních prodejen a značek.

Co dělá Hodnotitel?

Hodnotitel je jiný název pro kontrolora služeb, který se chová jako zákazník….něco, co každý běžně dělá. Jediným rozdílem oproti běžnému životu je to, že se hodnotitel musí chovat podle předem stanovaného scénáře a zapamatovat si, popřípadě i zapsat, všechny detaily z provedené kontroly služeb, aby se o ně s námi podělil. Jejich zkušenost odráží 100% zkušenost zákazníka a práce s těmito informacemi poskytuje pevný statistický základ Vašeho podnikání, jako je kvalita služeb, pozice značky a produktů, a krom jiného i znalosti zaměstnanců. Naši hodnotitelé Vám poskytnou nezávislý pohled na Vaši společnost! Hodnotitele proškolujeme, dle požadavků jednotlivých klientů a jejich oboru působení. Jsou připraveni komunikovat s Vašimi prodavači, vedoucími prodejen, nebo ostatním personálem a získat důležitou zpětnou vazbu pro Vaše firemní postupy a strategii. My víme, jak zlešit zkušenosti Vašich zákazníků, víme, jak jejich zpětnou vazbu měřit, abychom Vám mohli pomoci se zlepšit!

Otázky a odpovědi

Mohu být hodnotitelem?
Mystery Shoppers dostávají příležitost získat nové vzrušující zkušenosti v jejich běžném životě. Od návštěvy kadeřnictví až po hraní bowlingu v nových hernách Mystery Shopping vám poskytuje příležitost získat zkušenosti, které jsou zároveň zábavné a placené. Při Mystery Shopping nebo kontrole služeb můžete pomoci zlepšit úroveň služeb ve vašem bydlišti a vyjádřit svůj názor o službách, které ovlivňují váš život každý den. Nejen, že můžete toto vše provádět ve svém volném čase, ale můžete si tak i vydělat trochu peněz.
Samozřejmě, na našich webových stránkách stačí kliknout na odkaz. Přihlašte se nyní.

Jak získám úkol/kontrolní návštěvu?
Stačí jen provést tyto kroky:

1. Registrace
Nejdříve se musíte zaregistrovat u INTERNATIONAL SERVICE CHECK, abyste se stali Mystery Shopper.  Musíte vyplnit dotazník žádosti s vašimi osobními údaji a nákupnímu zálibami.

2. Výběr
Naši klienti nás obvykle požádají a poskytnutí Mystery Shoppers s určitým profilem.  Profil zahrnuje věk, nákupní zvyky, záliby, neoblíbené věci, bydliště a mnoho jiných faktorů.  Jestliže váš profil odpovídá požadavku klienta na Mystery Shopper, navážeme s vámi telefonicky nebo e-mailem kontakt a zeptáme se vás, zda jste k dispozici pro tuto konkrétní zakázku. 

3. Zakázka
Jestliže vás zkontaktujeme ohledně konkrétní zakázku, budete informování o typu provozovny poskytující služby, kterou máte navštívit, jejím umístění, detailech činnosti a přesné vysvětlení toho, co se od vás požaduje, abyste činili v průběhu vaší Mystery návštěvy.  Jestliže zakázku přijmete, budeme potřebovat, abyste dokončili zakázku v pevně stanoveném termínu.  Na základě přijetí zakázky vám zašleme rozsáhlý dotazník nebo zprávu Mystery Shop, jakož i podrobné instrukce o tom, co máte dělat.

4. Provedení
Když splníte úplně vaši zakázku Mystery Shopping, musíte vyplnit a poslat nám vyplněný dotazník nebo Mystery Shop zprávu ve stanoveném termínu společně s účtem za vámi poskytnuté služby.   Potom naši redaktoři zkontrolují zda jste odpověděli na všechny otázky správně.  V tomto stádiu se na vás požaduje, abyste byli k dispozici e-mailem nebo telefonicky po dobu 48 hodin po tom, co obdržíme vaši zprávu.  Naši redaktoři a manažeři projektu vás budou chtít eventuelně kontaktovat kvůli kontrolním dotazům a potřebnému doplnění vaší zprávy.  Po úspěšném dokončení celého procesu poukáže INTERNATIONAL SERVICE CHECK provizi na váš bankovní účet nebo vám zaplatí přímo za vaše Mystery Shopping Services.

Jak dlouho kontrola trvá a jak často mohu kontroly provádět?
Kontroly většinou trvají 15-20 minut a mohou se každý měsíc i v různých oblastech lišit.

Budu vždy něco nakupovat, když půjdu na Mystery Shopping?
Ne vždy. V rámci každé zakázky Mystery Shopping jsou podmínky projektu odlišné. S ohledem na tuto skutečnost vám důkladně vysvětlíme každou situaci předtím, než budete provádět zakázku. V případě návštěv podle scénáře ohledně nepředvídaného nákupu zboží vám INTERNATIONAL SERVICE CHECK dá příležitost ponechat si zboží za sníženou cenu nebo vrátit je proti vyplacení kupní ceny.

Kolik si vydělám jako hodnotitel?
Každá zakázka Mystery Shopping je odlišná a vyžaduje testování jiných kriterií. Proto čím větší je projekt, tím více můžete vydělat. U každého projektu vám bude sděleno, kolik vyděláte za úspěšné provedení a předložení vaší zprávy o vašem nákupu. Provedení Mystery Shop trvá obvykle méně než jednu hodinu a za každou zprávu,kterou úspěšně předložíte vám poukážeme platbu přímo na váš účet ve lhůtě 25-50 dní od předložení zprávy.

Stanu se zaměstnancem International Service Check, jestli te se zaregistruji pro žáků Mystery Shopping?
Ne, jestli e se zaregistrujete u společnosti INTERNATIONAL SERVICE CHECK pro zak y Mystery Shopping jste pova ov za nez sl kupce, kter tě prov zak y pro n ve sv voln čase, pokud a tehdy, kdy jsou zak y k dispozici.

Mystery Shopping je způsob vyděl n eněz ve va em voln čase. Přijet zak y souhlas s proveden jednor v vyhodnocen lu eb pro INTERNATIONAL SERVICE CHECK a s vyplacen předem dohodnut dměny za to.

Jestliže nepřijmu zakázku, vyškrtnete mně ze seznamu Mystery Shopper?
Ne. Jestliže nemůžete z jakéhokoliv důvodu přijmout zakázku, budeme vás kontaktovat, až zase budete odpovídat požadovanému profilu pro Mystery Shop ve vaší oblasti.

Co se stane, jestliže nemůžu splnit zakázku, kterou jsem přijal?
Jestliže nemůžete z nějakého důvodu dokončit zakázku, kterou jste přijali, musíte nás jen informovat před datem testu, abychom mohli určit jiného Mystery Shopper pro provedení testu.

Jestliže nás neinformujete o tom, že nemůžete provést test a lhůta pro podání zprávy uplyne, budeme to považovat za porušení za naší dohody o Mystery Shopping s vámi a vyškrtneme vás z naší Mystery Shopper databáze.

Musejí být zakázky splněny v určitý den?
My vás obvykle požádáme o provedení Mystery Shopping ve vašem volném čase v určitém časovém období. Například vás požádáme, abyste šli nakupovat do obchodu  rozmezí určitých otvíracích dob nebo v době mezi 3. a 5. hodinou odpoledne 10. ledna nebo jednoduše kdykoliv mezi 10. a 15. lednem.  Většinou si můžete sami určit kdy provedete vaši kontrolu služeb, pokud nám pošlete zprávu Mystery Shopping před stanovenou konečnou lhůtou.

Naši zákazníci však někdy požadují, aby zakázky byly provedeny v určité dny a k určitému datu.  V takových situacích vás budeme předem informovat o určitých datech nebo lhůtách pro vaši zakázku Mystery Shopping.

Obvykle jediné pevné datum, které stanovíme našim Mystery Shoppers, je lhůta pro zaslání zprávu o  Mystery Shopping.

Co se stane v případě, že opomenu některý z požadavků pro provedení kontrolní návštěvy?
Pokud některý ze zaměstnanců zjistí, že jste tajný nakupující, nebo nebudete schopni vyplnit dotazník, protože jste zapoměli na některý z požadavků přidělené kontroly, budeme považovat Vámi provedenou návštěvu za neprovedenou anávštěva bude zrušena. Díky tomu budeme nuceni provést tuto návštěvu ještě jednou a bude provedena jiným tajným nakupujícím. Jakékoli výdaje spojené s Vaší návštěvou nebudeme moci proplatit a ani za samotnou návštěvu Vám nebude zaplaceno.

Můžu se stát Service Checker nebo Mystery Shopper na plný úvazek u INTERNATIONAL SERVICE CHECK?
Ne. Service Checking je vedlejší zaměstnání a naši Mystery Shoppers provádějí své zakázky o víkendech nebo po skončení své každodenní práce. Service Checking je jednoduše způsob jak si vydělat peníze navíc vedlejší činností a ne zaměstnání na plný úvazek.

Jak můžu získat více zakázek u INTERNATIONAL SERVICE CHECK?
Kdykoliv splníte zakázku pro INTERNATIONAL SERVICE CHECK, budou vaše zprávy zkontrolovány a vyhodnoceny našimi odbornými redaktory. Potom obdržíte e-mail se známkou pro vaši zprávu a komentář ohledně toho, jak byste mohli příště provést kontrolní nákup lépe. Jestliže budete dobří v poskytování detailních zpráv po provedení vašich zakázek Mystery Shopping a budete trvale dostávat dobré známky, budete mít větší šanci být častěji vybráni než méně zkušení či méně pozorní Shoppers. Jestliže vás nebudeme po určitou dobu kontaktovat, je to jen proto, že naše zakázky Mystery Shopping nevyžadují váš profil zákazníka v příslušnou dobu.

Měli bychom vědět o nějakých podmínkách než se přihlásíme jako kontroloři?
Nabízený úkol / kontrolní návštěvu můžete přijmout nebo zamítnout. Vše záleží na Vás!

Chci být Hodnotitelem!

Super, každý může být hodnotitelem, protože všichni jsme zákazníci a máme každodenní opravdové zkušenosti, které jsou pro Mystery Shopping nenahraditelné. Návštěvy jsou krátké a nejsou komplikované, takže je můžete vykonat ve Vašem volném čase. Veškerá zpětná vazba je vyplněna online, bezprostředně po návštěvě. Musíte být diskrétní, pozorní a vnímaví! Máte zájem?

Připojte se k nám!

Chtěli byste se podělit o Vaši zkušenost se službami zákazníkům a dostat za to zaplaceno? Připojte se k našemu týmu hodnotitelů.

Kontakt

Stačí jen kliknout, jsme připraveni Vám naslouchat. Budeme rádi, když se s námi spojíte, ať hledáte poskytovatele služeb, nebo máte zájem s námi spolupracovat a nebo se s námi chcete podělit o zpětnou vazbu ke službám, které poskytujeme.