For your knowledge

Mida iga teenusekontrollija teadma peaks

Please find below information that is necessary for performing a Service Check with INTERNATIONAL SERVICE CHECK.

Teenusekontrollija töös:
meetodid ja soovitused
Tingimused, et teenusekontrollid oleks kehtivad
Teenusekontrollija õigused ja kohustused / klauslid ja tingimused
Teenusekontrollija töös:
meetodid ja soovitused

Suurendage teeninduskontrollide saamise võimalusi

Isiklik profiil:
Selleks, et saada rohkem teenusekontrollide pakkumisi, täitke oma profiil põhjalikult ja uuendage seda regulaarselt!
Iga teenusekontrolli jaoks esitab klient meile soovitava teenusekontrollija profiili. Teenusekontrolli pakkumine saadetakse ainult neile inimestele, kelle profiil vastab nõutud kriteeriumidele. Seepärast:
- Põhjalikult täidetud profiil võib tuua teenusekontrollijale rohkem teeninduskontrollide pakkumisi;
- Teenusekontrollijat võidakse enne mõningaid spetsiifilisi teenusekontrollide pakkumisi intervjueerida mõne meie kaastöötaja poolt või teda võidakse paluda vastata mõnedele isiklikele küsimustele valdkonna koordineerija poolt.

Koolitus:
Et saada ligipääs enamatele pakkumistele läbige kõik teie kontol saada olevad sertifitseerimistestid!
Mõned teenusekontrollid on saadaval ainult väljaõppe saanud “sertifitseeritud” teenusekontrollijatele. Enamesinev koolitus on niiöelda “sertifitseerimistest”, mis on saadaval iga teenusekontrollija kontol. Kvaliteeditest koosneb algkoolitusest, mis on eelduseks sellele, et üldse mingit teenusekontrolli pakkumist saada. Teised testid võivad olla seotud mõne konkreetse valdkonnaga või brändiga.

Teenusekontrolli pakkumised võivad teile saabuda kolmel viisil:
- Isiklikult mõne meie valdkonna koordineerija kaudu, kes võib teiega ühendust võtta telefoni või e-posti teel.
- E-postiga meie automaatse koordineerimissüsteemi kaudu. Sel juhul saadetakse teenusekontrollipakkumine mitmele teenusekontrollijale. Töö saab endale teenusekontrollija, kes esimesena teenusekontrolli endale reserveerib.
- Teenusekontrollija kontole: teie ümbruses saada olevad teenusekontrollid võivad olla teile reserveerimiseks nähtavad.
Seega, olge tähelepanelikud! Kontrollige oma e-posti ja teenusekontrollija kontot, et teenusekontrolle endale reserveerida!

Soovitus käituda teenusekontrollide käigus loomulikult

Vaatamata sellele, et järgite täpselt eeskirju, peate te oma teenusekontrolli käigus käituma väga loomulikult, et mitte saada paljastatud. Siin on mõned soovitused, kuidas seda tagada:

Lugege kõiki teenusekontrollija dokumente: see aitab teil meelde jätta toimingud, mida peate tegema ning aitab ära hoida teie kõhklevat hoiakut teatud situatsioonides.

Praktika tavaelus:
Kui te olete vastu võtnud teenusekontrolli mõnes sellises asukohas, kus te tavaliselt ei käi, siis praktiseerige enne teenusekontrolli teostamist. Ärge kõhelge sisse astumast teistesse samas valdkonnas tegutsevatesse asutustesse. Te võite oma teenusekontrolli praktikaks kasutada ka mõnda teises kohas asuvat sama valdkonna teenindusasutust.
Tähtis tingimus: Ärge kunagi külastage oma teenusekontrolli läbiviimise kohta enne, kui te otsustate selle teenusekontrolli tõesti läbi viia.

Tehke tutvust brändiga, mida te kontrollima lähete:
Kui te väga hästi ei tunne seda brändi, mida te kontrollima lähete, siis hankige eelnevalt lisainformatsiooni. Külastage brändi veebilehte, reklaammaterjale ja foorumeid. Teades ette milliseid tooteid, millist stiili, hinnaklassi ja muid aspekte bränd esindab, olete te valmis käituma nagu tõeline potensiaalne klient.

Tehke teenusekontrolli roll osaks oma reaalsest elust:
Enamikel juhtudel tuleb teenusekontrolli käigus küsida nõu mõne toote või teenuse kohta nagu seda teeb üks tavaline klient. Enne teenusekontrolli läbi viimist proovige muuta see roll osaks teie reaalsest igapäevaelust. Näiteks, kui teil tuleb rolli kohaselt küsida abi kingi ostmisel, siis kujutage ette, et see kingitus on kellelegi teie sugulastest teie päris elust. Teenusekontrolli käigus, kui teilt küsitakse küsimusi kingi saaja kohta, siis oskate kindlasti tõetruult vastata, kuna sel juhul mõtleksite inimesele, keda te hästi tunnete.

Soovitusi teenusekontrollide käigus detailide meelde jätmiseks

Hea ja täpse aruande esitamine on teenusekontrolli teostamise lõppeesmärk. Aruande kvaliteet sõltub kahest tegurist: rollikirjelduse järgimisest ja kõikide vajalike detailide meelde jätmisest.

Selleks, et kõik vajalikud detailid hästi meelde jääks, on siinkohal ära toodud mõned soovitused:

Lugege alati küsimustiku näidist enne teenusekontrolli teostamist. Sedasi olete teadlik sellest, millele oma tähelepanu pöörata. Te võite isegi küsimustiku näidise välja printida ja seda märkmete tegemisel kasutada. Siiski, kui te selle välja prindite, ärge seda palun testitavasse asutusse kaasa võtke.

Kirjutage märkmed üles niipea kui võimalik: 
- Külastuste puhul: võtke endaga kaasa sellised materjalid, mis jäävad teenindajatele märkamatuks, kuid mida te saate vajalike detailide üles kirjutamiseks kasutada kohe peale testitavast kohast lahkumist. Parim variant oleks see, kui te valmistaksite ette nimekirja, mida te peale teenusekontrolli kohe täita saaksite. Te võite kasutada paberit, nutitelefoni märkmete rakendust, või isegi diktofoni meeldetuletuse salvestamiseks.
- Telefonikõnede puhul: võtke istet mugavas, vaikses ja rahulikus kohas ning tehke märkmeid telefonivestluse käigus.
- E-kirjade puhul: veenduge, et kõik saadetud ja vastu võetud e-kirjad on salvestatud kõigi detailidega (kuupäev, kellaaeg, vastuvõtja, saatja, jne.)

Kasutage oma diktofoni:
- Kui teie teenusekontroll koosneb külastusest, siis saate oma diktofoni kasutada kahel viisil. 1) Salvestades teie enda kõne enne sisenemist ja pärast testitavast kohast lahkumist: te võite näidelda inimest, kes kõneleb lihtsalt telefoniga, kuid samal ajal kirjeldada detaile omaks tarbeks. 2) Salvestades külastust ennast: diktofoni kasutamine on vastuvõetav ainult juhul, kui see ei nõua teilt samal ajal seadme käsitsemist ja kui see jääb märkamatuks teenindajatele. 
- Kui te teete teenusekontrolli telefoni teel võidakse teilt paluda telefonikõne salvestamist ning salvestis aruandele lisada. Kõne salvestamine on igal juhul soovitav, isegi kui pole nõutud selle aruandele lisamist, kuna nii saate te detaile enne aruande esitamist kontrollida või kui teilt küsitakse lisainformatsiooni teostatud teenusekontrolli kohta. 
Tähtis tingimus: Igasugune salvestusseadme kasutamine peab jääma märkamatuks ning ei tohi teid kui teenusekontrollijat paljastada. Kui teid paljastatakse, võib see kaasa tuua teenusekontrolli tühistamise. Veenduge, et teenusekontrolli salvestist kasutatakse ainult teie teenusekontrolli puhul ning teie omaks tarbeks. Hoidke seda konfidentsiaalsena.

Kirjutage aruanne valmis niipea kui võimalik kuni teie mälu on veel värske.

Kuidas aruannet kirjutada

INTERNATIONAL SERVICE CHECK testid sisaldavad niiöelda “isiklikku aruannet”. 
See aruanne on jutustus teenusekontrollist, mille teenusekontrollija isiklikult kirjutab.

Milline peab isikliku aruande ülesehitus olema?
Kui ei ole teistsuguseid juhiseid antud, peab isiklik aruanne sisaldama:
- Sissejuhatust, mis mainib ära teenusekontrolli toimumise kuupäeva ja aja ning millist kohta täpselt külastati (nimi ja aadress).
- Sisu, mis on jutustus sellest, mis toimus teenusekontrolli ajal ning mis teile silma jäi.
- Kokkuvõte sellest, mis teile enim meeldis ja mis ei meeldinud, mis toimumata jäi või mis teile pettumust valmistas.

Milline peaks olema isikliku aruande keeleline stiil?
- Kirjutatud “mina” vormis: Rääkides endast kasutage sõna “mina”.
- Faktipõhine: Kirjeldage fakte: mida te tegite, mida te palusite, mida teile öeldi, näidati, mida tegid teenindajad, jne. Vältige selliseid fraase nagu “mind teenindati väga hästi”, selle asemel kirjeldage millist teenindust teile pakuti “teenindaja küsis küsimusi minu vajaduste ja soovide kohta ning seejärel juhatas mind esemete juurde, mis võiksid mulle sobida (…)”. 
- Selge ja täpne: Teie isiklik aruanne peaks võimaldama lugejatel kogeda seda, mida tundsite teie. Hoiduge ebatäpsetest väljenditest nagu “mind tervitati”, selle asemel täpsustage kes tegi mida ja millal; näiteks: “kui ma sisenesin tervitas uksel mind vastuvõtja ja juhatas mind müügipersonali poole”. Veenduge, et teie tekst ei jäta ruumi erinevatele tõlgendustele.
- Kronoloogiline: Kirjeldage fakte nende toimumise järjekorras. Isiklik aruanne algab teenusekontrolli algusega ja lõpeb selle lõpuga. 
- Fookus on suunatud teenindajatega suhtlemisele: Te ei pea pikalt kirjeldama külastatud koha ümbrust. Pigem peaks fookus olema suunatud teie kogemusele ja suhtlusele teenindajatega.
- Austav: Ärge kunagi olge solvav. Isegi kui teile ei meeldinud mõni seik teeninduses, näiteks teenindaja välimus või käitumine, ei tohiks te kasutada halvustavaid kommentaare; kirjeldage vaid neid konkreetseid sündmusi, mis teile ei meeldinud. Näiteks ärge kirjutage “müüjanna välimus oli vulgaarne”, selle asemel kirjutage “müüjanna kandis lühikest suure dekolteega kleiti ning näris matsutades nätsu”.
- Kirjutage täislausetega, paragrahvidega, lühenditeta, korraliku õigekirjaga ja kirjavahemärkidega. Aruande kirjutamiseks kasutage kontoritarkvara, millel on olemas õigekirjakontroll – nii saate õigekirja kontrollida enne teksti sisestamist onlain süsteemi.

Isikliku aruande näidis – valmisriiete sektor

Esmaspäeval, 24. juunil, külastasin ma XXX poodi xxxx tänaval.

Poe aknad olid kütkestavad, välja oli pandud värvirikas valik suverõivaid.

Poodi sisenedes nägin leti ääres ühte teenindajat ning teist teenindajat poes rõivaid sättimas. See teine teenindaja tervitas mind naeratades niipea, kui ma poodi sisenesin.

Hakkasin poes ringi vaatama. Rõivad poes olid lihtsalt ja arusaadavalt paigutatud, naiste ja meeste rõivad erinevates sektsioonides. Mitmel pool oli näha ka aksessuaare, sõltuvalt sellest milliste riietega need paremini sobisid. Mulle meeldis see väga!

Peale kaheminutilist ringivaatamist pöördus minu poole mind tervitanud teenindaja ning küsis minult kas ta saab mind aidata. Vastasin, et otsin endale kleiti. Ta uuris minult kas see on mingi kindla sündmuse jaoks ja mina vastasin, et sooviks seda kanda oma suvepuhkusel mere ääres. Siis küsis ta veel mõned küsimused minu lemmikvärvide ja lõigete osas ning pakkus mulle mõningaid variante.

Valisime koos kaks kena kleiti ning paar pluusi sobivate pükstega välja ning teenindaja pakkus soovitas mul neid selga proovida. Seni kuni ma riietuskabiinis olin seisis tema läheduses ning pakkus mulle oma abi kui mul peaks soov mõnd muud suurust või värvi proovida tekkima. Mulle väga meeldisid need riideesemed, mis ta mulle välja valis – need sobisid ideaalselt. Kui ma riietuskabiinist väljusin küsis ta kas ta võib mõne nendest riideesemetest minu eest kassasse viia. Tänasin teda ning ütlesin, et vaatan veel pisut ringi enne kui lõpliku ostuotsuse teen.

Teenindaja naeratas, ütles, et mõistab mind ning lootis mind peagi taas kohata. Tema kolleeg soovis mulle nägemist kui ma poest välja astusin.

Mulle see külastus meeldis väga, kuna teenindus oli sõbralik ja asjalik. Ainsa märkusena soovitaks ehk õhujahutust madalamaks keerata, kuna riietuskabiinis oli päris jahe.

Isikliku aruande näidis – kellade sektor

Esmaspäeval, 24. juunil, külastasin ma XXX poodi xxxx tänaval.

Poe aknal oli ainult üks kella mudel välja pandud, selle taga taustaks lai reklaamposter. See jättis sellest kellast väga sügava mulje.

Poodi sisenedes märkasin ainult ühte teenindajat, kes leti taga tegeles paberitööga. Vaatasin kellasid vitriinides. Ühes vitriinis oli mitu tühja kohta, mis ei jätnud väga head muljet. Peale paariminutilist ringi vaatamist ütles teenindaja mulle, et ma ei kõhkleks talle ütlemast, kui ma soovin mõnda kella vitriinist välja võtta ja lähemalt vaadata. Kasutasin juhust ütlemaks talle, et vajan valimisel abi. Teenindaja hüppas oma toolilt püsti ja tuli minu juurde.

Ta küsis kas ma soovin kella endale osta ning mina vastasin, et soovin kella oma naisele. Teenindaja küsis veel mõned küsimused sündmuse kohta (sünnipäevaks), minu naise maitsemeele ja stiili kohta.

Siis tegi ta ettepaneku vitriine koos vaadata ning küsis minu arvamust mõnede seeriate kohta, mis tema arvates võiksid sobida. Minu vastustele tuginedes valis ta välja kolm mudelit, mille ta kandikule tõstis ja mida ta mul leti ääres vaadata pakkus. Ta tutvustas lühidalt iga kella omadusi stiili osas, soovitas mul neid katsuda ja seletas mulle nende brändide põhikonseptsioone: garantiitingimuste, materjalide kvaliteedi, mudelite seeriate, jne osas.

Valisin välja ühe mudeli ning müüja kiitis mind selle valiku eest. Ta ütles, et toob uue karbi laoruumist. Kui ta tagasi tuli, pakkus ta mulle kella pakkimist ning ma nõustusin selle pakkumisega. Seejärel sooritas ta viisakalt kassatehingu. Kui me olime tehinguga lõpule jõudnud helises tal telefon ning ta vastas sellele. Ma olin sel hetkel poest lahkumas kuid ta ei palunud oma vestluspartneril oodata, et mulle viisakalt head aega soovida.

Mulle meeldis viis, kuidas teenindaja mind aitas. Ideaalis oleksin soovinud, et teenindaja ise pakub mulle abi, mitte et ma peaksin abi temalt küsima.

Kuidas küsimustikku täita

Küsimustikud koosnevad erinevat liiki küsimustest. Enamikele küsimustele saab vastata valides sobiva(d) vastuse(d) etteantud variantidest.

Kuidas igale küsimusele vastata:
- Täpne ja otse teemasse: vastake igale küsimusele individuaalselt. Lugege küsimust põhjalikult ja veenduge, et vastate sellele mida küsiti ning mis leidis aset konkreetse teenusekontrolli käigus. Enamikel juhtudel on küsimused konkreetsete faktide kohta jätmata ruumi erinevateks tõlgendusteks. Igale küsimusele tuleb vastata, vastamata ei tohi jätta ühtegi küsimust.
- Konstruktiivsed ja väärtust lisavad kommentaarid: mõne küsimuse puhul soovitakse teilt kommentaare. Kommentaare soovitakse selleks, et te põhjendaksite või illustreeriksite oma vastust; need peavad seetõttu kirjeldama neid fakte, mille põhjal te vastus tugineb. Hoiduge vastust kordamast positiivses või negatiivses vormis kuna see ei lisa mingit väärtust jah/ei küsimustele.
- Jälgige õigekirja kui te oma vastuseid kirjutate.

Teenusekontrollide hindamine

Peale teenusekontrolli läbi viimist saab iga teenusekontrollija tagasiside oma teenusekontrolli kvaliteedi kohta. Tagasiside käigus hinnatakse:
- Rollikirjelduse nõuetest kinnipidamist.
- Aruande info - sisu: terviklikkus, täpsus.
- Aruande info – vorm: grammatika, õigekiri, täislausete kasutamine, jne.
See tagasiside on aitamaks teenusekontrollijal tulevikus paremat tulemust saavutada. Peale selle salvestatakse see tagasiside teenusekontrollija tegevuslogisse ning seda kasutatakse uute teenusekontrollide määramisel tulevikus.

INTERNATIONAL SERVICE CHECK kasutab hindamisel 4 taset, et igat teenusekontrolli hinnata:
- Väga hea: rollikirjeldust järgiti hästi; aruanne on terviklik, detailne ja korralikult kirjutatud.
- Hea: teenusekontroll viidi üldiselt hästi läbi, kuid parandamisruumi on kas rollikirjeldusest kinnipidamisel või aruande kirjutamisel (vormilises ja sisulises osas).
- Rahuldav: aruanne on kasutatav, kuid kvaliteet ei ole see, mida oodati. Mõningaid punkte rollikirjelduses ei pruugitud järgida või aruande kvaliteet ei ole sisu ja/või vormi osas päris piisav.
- Ebarahuldav: aruannet ei saa kasutada ja teenusekontrollijale tasu ei maksta. Põhjused, miks raportit pole võimalik kasutada, võivad olla: rollikirjeldust ei järgitud ja hindamisskeem ei vasta meie kliendi nõudmistele; aruanne ei ole terviklik: osa nõutavast infost puudub või ei ole piisavalt täpne; aruanne ei ole aru saadav, ei ole tervik; aruanne saadeti liiga hilja, mis ei võimaldanud meil tulemusi kliendile õigeaegselt edastada. Kui aruanne näib esmapilgul poolik või segane, proovib INTERNATIONAL SERVICE CHECK alati teenusekontrollijaga ühendust võtta, et vajalikke detaile täpsustada.

Tingimused, et teenusekontrollid oleks kehtivad

Allolevad reeglid on kehtivad kõigi teenusekontrollide kohta, välja arvatud juhul, kui vastavas rollikirjelduses on selgesõnaliselt teisiti määratud. Teenusekontroll tühistatakse, kui seda ei loeta paikapidavaks või kehtivaks. Kui teenusekontroll ei ole paikapidav, siis INTERNATIONAL SERVICE CHECK ei ole kohustatud teenusekontrollijale selle soorituse eest maksma.

Teenusekontrolli kehtivus: ettevalmistus

Määratud asukohas teenusekontrolli läbi viies võtab teenusekontrollija endale vastutuse selle eest, et on läbi lugenud kogu jagatud informatsiooni ja sellest ka aru saanud.

Iga teenusekontrolli puhul saab teenusekontrollija ligipääsu nii-öelda teenusekontrolli dokumentidele. Need koosnevad alati vähemalt järgnevast:
- rollikirjeldus, mis juhendab teenusekontrollijat kuidas käituda, mida küsida, jne selle konkreetse teenusekontrolli puhul.
- küsimustiku eelvaade, et teenusekontrollija teaks ette, millele tähelepanu pöörata ning mida teenusekontrolli käigus meelde jätta.
- honorari arve, et teenusekontrollijal oleks kirjalik kinnitus pakutava tasu suuruse osas.
Iga selline dokument sisaldab viidet teenusekontrollile ning on kehtiv ainult sellele konkreetsele teenusekontrollile.
Mõningatel juhtudel võidakse lisada ka muid dokumente.

Juhtudel, kui teenusekontrollija ei saa mõnest aspektist dokumentatsioonis aru või vajab lisainformatsiooni, siis peab ta ühendust võtma valdkonna koordineerijaga. Valdkonna koordineerija kontaktandmed on alati lisatud teenusekontrollija kontol või dokumentides.

Olenevalt eelnevast kokkupuutest ja taustinformatsioonist võib teenusekontrollijal vaja olla külastada veebilehte ja testitava brändi onlain infot, asukohta ja/või tooteid, et olla kindel, et tema käitumine ja suhtlemine teenusekontrolli käigus vastaks potentsiaalse kliendi käitumisele selles asukohas reaalses olukorras.

Kui teenusekontrollija mõistab, et ta ei ole suuteline täitma rollikirjelduses esitatud nõudmisi, peab ta tühistama teenusekontrolli külastuse, põhjendades miks ta seda tegi.

Teenusekontrolli kehtivus: kus

Üldinfo
Iga teenusekontroll on määratud konkreetsele asukohale ning võib olla teostatud külastusena, telefonikõnena, e-kirjana või reaalaja küsitlusena. Teenusekontrolli läbi viimine õiges kohas on eelduseks sellele, et teenusekontoll oleks kehtiv.

Pood poes / nurgakioskid 
Kui teenusekontrolli objektiks on kaubamajas asuv nurgakiosk, kaubanduskeskuses asuv butiik, või midagi sarnast, siis peab teenusekontrollija tähelepanu pöörama ja hindama ainult seda konkreetset nurgakioskit või butiiki sõltumata kaubamajast või kaubanduskeskusest kus ta asub. See tähendab, et hinnata ja kontrollida tuleb ainult selle konkreetse nurgakioski või butiigi teenindajaid, müügipinda või teenust.
Kui kümne või enama minuti jooksul ei ole kaubamaja nurgakioskis teenindajat märgata, tuleb teenusekontrollijal kaubamaja teenindajate poole pöörduda, et nad paluksid kellelgi teenindajal nurgakioskisse minna.
Kui INTERNATIONAL SERVICE CHECK organiseerib teenusekontrolli, mis peab hindama kaubamaja või kaubanduskeskust üldiselt, siis mainitakse seda vastavates teenusekontrolli dokumentides.

Teenusekontrolli kehtivus: millal

Teenusekontrollid tuleb alati teostada konkreetse asukoha lahtioleku aegadel.
Lisaks on iga teenusekontrolli läbiviimiseks määratud teatav ajavahemik.
Me määrame alati algus- ja lõpukuupäeva, mis vastab ajavahemikule, millal teenusekontrolli teha võib. Lisaks võib määrata teisi kitsendusi, nagu:
- konkreetne nädalapäev;
- konkreetne kellaaeg päeva jooksul;
- külastuse miinimum ja/või maksimumpikkus.
Teenusekontrollid tühistatakse, kui nad on teostatud väljaspool määratud ajavahemikku või kui külastuse kestvusest ei ole kinni peetud.

Teenusekontrolli kehtivus: kes

Iga teenusekontroll määratakse isiklikult konkreetsele teenusekontrollijale. Teenusekontrollija peab läbi viima teenusekontrolli isiklikult ja üksinda.

Mõningatel juhtudel võib teenusekontrolli objektiks olla konkreetne inimene. Sellistel juhtudel on see selgesõnaliselt kirjas teenusekontrolli dokumentatsioonis.

Teenusekontrolli kehtivus: mida

Rollikirjelduses on kirjas mida teenusekontrollija peab iga teenusekontrolli jooksul tegema. See sisaldab infot mida küsima peab, mida ütlema peab, mida tegema peab, jne. Rollikirjeldus kirjutatakse igale juhtumile, et luua konkreetne ostu- või teeninduskeskkond. Sedasi saab töötajaid eelnevalt defineeritud kriteeriumide alusel hinnata.
Et teenusekontroll oleks kehtiv tuleb rollikirjeldusest kinni pidada ning seda järgida.

Teenusekontrolli kehtivus: kuidas (õige käitumine)

Teenusekontrollide taotlus on luua realistlik ja “normaalne” ostu- või teeninduskeskkond. Teenusekontrollija peab alati hea seisma selle eest, et keegi neid nende rollis ei tuvastaks.

Seepärast tuleb teenusekontrollijal käituda vastavalt järgnevatele tingimustele:
- loomulik: kuidas iganes teenusekontrollija oma rolli mängib, käituma peab ta nii loomulikult kui võimalik, jäljendades tavakliendi käitumist selles asukohas ja tüüpilises olukorras.
- tõeline: kui teenusekontrollija roll nõuab teatud kindla toote, teenuse või informatsiooni küsimist, peab ta selle puhul üles näitama tõelist huvi, sõltumata tema enda isiklikust arvamusest selle toote, teenuse või infromatsiooni kohta.
- abistatud: teenusekontrollija ei tohi kunagi sündmustest ette rutata ning teenindaja rolli üle võtta. Ta peab alati võimaldama kontrollitaval teenindajal küsimusi esitada, pakkumisi teha, infot anda, jne. Siiski ei tähenda see seda, et teenusekontrollija peaks käituma nii nagu ta ei teaks mida ta soovib.
- rahulik ja viisakas: teenusekontrollija ei tohi kunagi näida pinges või tekitada pingelist olukorda, milline see olukord iganes ka ei oleks.
- objektiivne ja realistlik: teenuse kontrollimine ei tähenda seda, et ootused on kõrgemal kui tavakliendil. Vastupidi, see eeldab tähelepanu selles osas, kuidas tavaklienti oleks teenindatud. Teenusekontrollija peab kontrollimisel arvestama sellega, millist asukohta kontrollitakse ning sellele vastavalt oma käitumist, hoiakuid ja ootusi seadma.
- kohalik: üldiselt taotleb iga teenusekontroll realistliku ja normaalse ostu- või teeninduskeskkonna loomist. Teenusekontrollija peab olema võimeline käituma nagu kohalik klient, mis tähendab seda, et ta suudab rääkida kohalikus keeles ning käituda vastavalt kohaliku kultuuri tavadele.
Need reeglid kehtivad alati, välja arvatud juhul, kui konkreetsed teenusekontrolli dokumendid sätestavad teisiti.

Teeninduskontrolli teostades: kuidas käituda kui…

Teenusekontrollija avastab, et üks teenindajatest on tema tuttav:
Kui teenusekontrollija tunneb kedagi, kes kontrollitavas asukohas töötab, siis ei tohi ta pakutavat teenusekontrolli vastu võtta. See kehtib ka siis, kui teenusekontrollija on kontrollitavas kohas tuntud, kui püsiklient.
Juhul, kui teenusekontrollija ei ole sellest teadlik, et kontrollitavas kohas töötab keegi tema tuttav, siis peab ta teenusekontrolli katkestama niipea, kui ta selle avastab. Sellest hetkest alates peab teenusekontrollija informeerima firmat INTERNATIONAL SERVICE CHECK tekkinud olukorrast ja tühistama teenusekontrolli 24 tunni jooksul.

Asukoht on suletud või ei eksisteeri:
Külastused: teenusekontrollijale edastatakse aadress kui teenusekontroll hõlmab külastust. Kui teenusekontrollija ei leia seda asukohta või kui see on suletud, siis peab ta:
- üle kontrollima aadressi ja lahtiolekuajad;
- üles märkima kuupäeva ja kellaaja;
- tegema foto sellest, mida ta antud aadressil näeb;
- kui koht on suletud: püüdke koha peal selgitada miks koht on suletud ning kas see on ajutiselt või pikaajaliselt suletud.
Kogu see informatsioon tuleb 24 tunni jooksul saata e-postiga teenusekontrollija valdkonna koordineerijale.

Telefonikõned: kui teenusekontrolli käigus tuleb teha telefonikõne ning keegi telefonile ei vasta, peab teenusekontrollija:
- proovima vähemalt kolm korda määratud kellaaegadel ühendust saada;
- üles märkima telefonikõnede teostamiste kuupäeva ja kellaajad;
- üles märkima telefonikõne kutsungite arvu või kuuldud automaatvastaja teate.
Kogu see informatsioon tuleb 24 tunni jooksul saata e-postiga teenusekontrollija valdkonna koordineerijale.

E-kirjad: kui teenusekontrolli käigus tuleb saata e-kiri ning e-posti aadress osutub valeks, võib teenusekontrollija vastuseks saada automaatse teate kirja edastamise nurjumise kohta. Teenusekontrollija peab üle kontrollima e-posti aadressi ning seejärel 24 tunni jooksul edastama saadud automaatse teate oma valdkonna koordineerijale.

Iga ülaltoodud olukorra puhul kontrollib INTERNATIONAL SERVICE CHECK informatsiooni üle ja võtab teenusekontrollijaga kinnituseks ühendust. Teenusekontrollijale makstakse osa planeeritud tasust, tasu suurus määratakse iga kord eraldi sõltuvalt sellest, kui palju teenusekontrollija oli ülesande täitmisse panustanud.

Teenusekontrollija paljastatakse oma rollis:
Teenusekontrollija peab alati hea seisma selle eest, et teda tema rollis ei paljastata.

Kui aga teenusekontrollijalt küsitakse otse, et kas ta on teenusekontrollija, siis ei tohi ta seda kunagi kinnitada vaid pigem:
- näima segaduses ning küsima kes või mis on teenusekontrollija,
- lõpetama oma teenusekontrolli niipea kui võimalik, jäädes samas loomulikuks ning vältima igasugust ostu,
- saatma e-kirja oma valdkonna koordineerijale ning kirjeldama kirjas seda olukorda.

Kui teenusekontrollija kuuleb või mõistab, et mõned selles kohas olevad töötajad on aru saanud tema rollist teenusekontrollijana (nad võivad sellekohaseid kommentaare üksteisele öelda, ilma seda teenusekontrollijale otse ütlemast), siis peab teenusekontrollija:
- sellest mitte välja tegema ning mitte midagi ütlema,
- lõpetama teenusekontrolli tavapäraselt ning kirjutama ka aruande,
- saatma e-kirja oma valdkonna koordineerijale kirjeldusega sellest, millal ta paljastati ning selle paljastuse põhjused, kui need on teada.

Iga sellise olukorra puhul kontrollib INTERNATIONAL SERVICE CHECK põhjust miks teenusekontrollija paljastati ning tegutseb vastavalt vajadusele.

Koht on ülerahvastatud, käimas on mingi kampaania, likvideerimisel või mõni muu erakordne olukord:
Niikaua, kui koht mida kontrollitakse on tegevuses ja pakub klientidele teenust, peab teenusekontrollija jätkama oma tööd ning hiljem aruandes vastavat olukorda kirjeldama.

Teenusekontrollija ei saa täielikult oma kontrolli läbi viia:
Kui teenusekontrollija saab alles teenusekontrolli käigus aru, et ta ei ole suuteline kontrolli vastavalt rollikirjeldusele läbi viima puuduvate oskuste või muu takistuse tõttu (näiteks on kaameras aku tühjaks saanud ning vajalikku pilti ei saa võtta; teenusekontrollija on taimetoitlane kuid külastus nõuab lihaga eine söömist, jne), siis peab ta teenusekontrolli lõpetama ja 24 tunni jooksul informeerima sellest firmat INTERNATIONAL SERVICE CHECK. Sellisel juhul teenusekontrolli eest tasu ei maksta.

Kui teenusekontrollija ei saa mõnel muul põhjusel teenusekontrolli läbi viia, siis INTERNATIONAL SERVICE CHECK hindab seda põhjust ja tegutseb vastavalt vajadusele.

Teenusekontrolli kehtivus: aruanne

Aruande kirjutamine on iga teenusekontrolli kohustuslik osa. Enamik aruandeid koosnevad isiklikust aruandest ja küsimustiku vastustest.

Et olla kehtiv peab aruanne täitma järgnevaid tingimusi:
- esitatud õigeaegselt: Iga teenusekontrolli aruande peab esitama teenusekontrolli lõpust 24 tunni jooksul (kui teenusekontrolliks on külastus, siis teenusekontrolli lõpuks loetakse asukohast lahkumisaega). Aruanne loetakse valmis olevaks kui teenusekontrollija lõpetab isikliku aruande kirjutamise ning on vastanud küsimustiku küsimustele, kinnitades oma onlain kontol selle valmis olekut. Kui aruannet tähtajaks ei lõpetata, võib see kaasa tuua teenusekontrolli tühistamise.
- põhjalik: Iga teenusekontrolli puhul saab teenusekontrollija teenusekontrolli dokumentidega koos küsimustiku eelvaate. See küsimustiku eelvaade annab aimu nendest küsimustest, millele on vaja vastata ning milliseid üksikasju on vaja meelde jätta. Teenusekontrollijalt oodatakse, et ta jälgib, kuulab ning jätab meelde kogu vajaliku info iga küsimuse korrektseks vastamiseks. Vastused nagu “ma ei mäleta”, “ma ei saanud seda kontrollida”, “ma unustasin seda vaadata” ei ole vastuvõetavad ja võivad kaasa tuua teenusekontrolli tühistamise.
- objektiivsed, faktipõhised ja selged: Isiklik aruanne, kui see on nõutud, ja küsimustiku vastused peavad olema faktipõhised. Teenusekontrollija peab aru andma mida teenusekontrolli käigus tehti, mida öeldi, näidati, tagades sellega kõigi väidete selguse ja kooskõlalisuse. Aruanne, mis ei tugine faktidele vaid koosneb teenusekontrollija isiklikest arvamustest, võib viia teenusekontrolli tühistamiseni.
- korralikult kirjutatud: Enamikel juhtudel eeldatakse, et aruanne kirjutatakse kohalikus keeles. Kui see nii ei ole, siis teavitatakse sellest teenusekontrolli dokumentides. Teenusekontrollijalt oodatakse aruande kirjutamist keeleliselt õigesti, täislausetega, grammatika ja õigekirja reeglite kohaselt. Arusaamatult kirjutatud aruanne, aruanne mis vajab planeerimata tõlkimist või ümbersõnastamist võib viia teenusekontrolli tühistamiseni.

Kui aruanne nendele nõudmistele ei vasta võib INTERNATIONAL SERVICE CHECK nõuda selgitusi või lisainformatsiooni vastavalt teenusekontrollijalt. Võimaldamaks aruande korrigeerimist, peab iga teenusekontrollija olema 72 tunni jooksul peale aruande esitamist kättesaadav ning valmis vastama täpsustavatele küsimustele. Sellistel juhtudel võib INTERNATIONAL SERVICE CHECK teenusekontrollijaga ühendust võtta e-posti või telefoni teel.

Teenusekontrolli kehtivus: kirjalik tõestus

Mõnede teenusekontrollide puhul nõutakse teenusekontrollijalt kirjaliku tõestusmaterjali kogumist, nagu näiteks ostukviitungid, foto külastatud kohast, reklaammaterjalid, kataloogid ja muud sarnased asjad. Enamikel juhtudel on vastavasse aruandesse üles vaja laadida ainult digitaalne koopia tõestusmaterjalist. Igal juhul on vajalik, et teenusekontrollija hoiab kirjalikku tõestusmaterjali alles kolme kuu jooksul alates teenusekontrolli läbi viimisest. Teenusekontrollija seisab hea selle eest, et originaaldokumendid ja pildid jäävad selle perioodi vältel saadavaks juhuks, kui INTERNATIONAL SERVICE CHECK neid vajab.

Teenusekontrollija õigused ja kohustused / klauslid ja tingimused

Allolevad klauslid ja tingimused on kehtivad ja siduvad igale isikule, kes registreerib end teenusekontrollijaks firmas INTERNATIONAL SERVICE CHECK, konto aktiveerimise jooksul ning pärast seda. Teenusekontrollija kohustuste mitte järgimine võib kaasa tuua õiguslikke tagajärgi.

Õigused: teenusekontrollija isiklike andmete kaitse

INTERNATIONAL SERVICE CHECK hoiab konfidentsiaalsena kogu infot, mida teenusekontrollija enda kohta oma kontol avaldab, samuti isiklikku infot, mis avaldatakse vestluste käigus meie kaastöötajatega. Seda infot kasutatakse vaid statistilises analüüsis ja valiku puhul. Juhul, kui INTERNATIONAL SERVICE CHECK soovib edastada mingit osa sellest isiklikust infost oma klientidele, sõlmitakse eelnevalt alati vastav kokkulepe konkreetse teenusekontrollijaga.

Õigused: teenusekontrollija konto kustutamine

Iga teenusekontrollija võib igal ajal paluda oma konto kustutamist. INTERNATIONAL SERVICE CHECK jätab endale õiguse kustutada teenusekontrollija konto omal algatusel, kui peab seda adekvaatseks (tegevuse puudumine, usaldusväärsuse puudumine teenusekontrollide teostamise osas, kehtestatud reeglite rikkumine, jne). Sellisel juhul võidakse teenusekontrollijat sellest teavitada.

Õigused: teenusekontrollija juriidiline staatus

Teenusekontrollijad ei ole firma INTERNATIONAL SERVICE CHECK töötajad. Nad on hõivatud sõltumatute töötajatena eraldi iga teenusekontrolli puhul. Sedasi tegutsedes on iga teenusekontrollija kohustatud ise hea seisma enda kindlustatuse eest ja maksma ise kõik kohaliku seadusega kehtestatud maksud. Kui lisaks sellele tuleb järgida veel mõnesid konkreetseid reegleid, teavitatakse teenusekontrollijat sellest registreerumisel.

Õigused: teenusekontrollide vastuvõtmine ja tagasilükkamine

INTERNATIONAL SERVICE CHECK pakub teenusekontrollijale teenusekontrollide teostamist. Teenusekontrollijatel on õigus iga pakkumine kas vastu võtta või tagasi lükata.
Kui teenusekontrollija on nõustunud teenusekontrolli läbi viima, edastatakse talle vajalik onlain informatsioon ning vahendid teenusekontrolli teostamiseks ja aruande kirjutamiseks.
Kui teenusekontrollija teostab teenusekontrolli, siis ta vaikimisi nõustub vastavate tingimustega:
- mida tuleb teha ja mida mitte teenusekontrolli käigus, 
- nõudmised aruandlusele,
- pakutav tasu.
Teenusekontrollija peab mõistma, et kui mõnda neist tingimustest ei täideta, siis võidakse see teenusekontroll tühistada.

INTERNATIONAL SERVICE CHECK austab iga teenusekontrollija õigust keelduda pakkumisest teenusekontroll teostada või tühistada iga määratud teenusekontroll. Siiski jätame endale õiguse kustutada teenusekontrollija konto, kui keeldumiste ja tühistamiste arvu hinnatakse liialt suureks.

Õigused: teenusekontrollija kulud ja maksed

Kulud
INTERNATIONAL SERVICE CHECK ei nõua kunagi teenusekontrollijalt mingit tasu selle eest, et ta teenusekontrolle teha saaks.

Mõnede teenusekontrollide puhul peab teenusekontrollija sooritama ostu. Sellistel juhtudel tuleb teenusekontrollijal maksta ostu eest nagu seda teeks iga tavaline klient. Kulutatud summa hüvitamise tingimused on alati kirjas teenusekontrolli dokumentatsioonis.

Tasustamise liigid
Kogutasu iga teenusekontrolli eest koosneb ühest või mitmest alltoodud komponendi kombinatsioonist:
- Kindel tasu teenusekontrolli läbiviimise eest;
- Muutuv tasu, mis sõltub ostule kulutatud summast. Sellistel puhkudel on arvestusmeetod selgelt defineeritud ja teenusekontrollijat enne teenusekontrolli teostamist sellest teavitatud;
- Mõningatel juhtudel kaetakse ka reisi- ja muud kulud.

Kuidas tasu määratakse
Iga teenusekontrolli puhul on tasu suurus määratud ja teenusekontrollijat sellest enne teenusekontrolli teostamist teavitatud. Teenusekontrolli teostades nõustub teenusekontrollija vaikimisi pakutud tasu määraga, mis on talle teatavaks tehtud niinimetatud “honorari arves”, mille teenusekontrollija leiab muu teenusekontrolli puudutava dokumentatsiooni hulgas. Lisaks on teenusekontrollijatel võimalus näha ja eksportida nende teostatud teenusekontrollide ajalugu koos vastavate tasu määradega ja maksestaatustega.
Kui teenusekontrollija asukohariigis kehtivad spetsiifilised maksud, mis tuleb pakutavast tasust maha arvestada, siis teavitatakse teenusekontrollijat sellest registreerumisel.

Maksete teostamise aeg
Tasude maksed töödeldakse alati peale teenusekontrolli korrektset teostamist firma INTERNATIONAL SERVICE CHECK poolt läbi. 
Firma INTERNATIONAL SERVICE CHECK töötleb teenusekontrollide makseid läbi perioodiliselt. Seepärast varieerub enamikel juhtudel maksete tegemise aeg ühest nädalast viie nädalani eeldusel, et iga teenusekontrollija on esitanud korrektsed andmed maksete tegemiseks. Kui peaks esinema kohalikke tingimusi maksete teostamise graafikus, siis nendest teavitatakse teenusekontrollijat isiklikult.

Makseviisid
INTERNATIONAL SERVICE CHECK ei kasuta sularahamakseid ega pangatšekke. Enamikel juhtudel makstakse teenusekontrollijatele pangaülekandega või onlain makseteenuseid, nagu PayPal, kasutades. Makseviisid võivad piirkonniti erineda ja nendest teavitatakse teenusekontrollijat isiklikult.

Kohustused: konfidentsiaalsus

Teenusekontrollijad kohustuvad 
- Mitte avaldama kolmandatele osapooltele infot firma INTERNATIONAL SERVICE CHECK toimingute, klientide, teenusekontrollide juhiste, ega ka nende endi läbi viidud teenusekontrollide tulemustest.
- Mitte kunagi jagama kirjalikku infot, mis on kätte saadav nende teenusekontrollija kontol. Informatsioon teenusekontrollija veebikontol on adresseeritud üksnes konkreetsele teenusekontrollijale.
- Mitte kunagi paljastama oma rolli teenusekontrollijana ühelegi hinnatava asutuse töötajale. See kohustus kehtib nii teenusekontrolli ajal kui ka pärast seda. Ainsaks erandiks on olukord, kui seda on selgesõnaliselt nõutud firma INTERNATIONAL SERVICE CHECK poolt ning see on osa rollikirjeldusest.
- Mitte kunagi avaldama teostatud teenusekontrollide materjale või tulemusi kolmandatele osapooltele. Tulemused tuleb edastada ainult firmale INTERNATIONAL SERVICE CHECK. Nõustudes teenusekontrolli läbi viima, annab teenusekontrollija üle kogutud ja raporteeritud info kasutusõiguse firmale INTERNATIONAL SERVICE CHECK /Multisearch AG.

Kohustused: üks teenusekontrollija – üks konto

Üks registreerimine
Igal teenusekontrollijal on lubatud registreeruda vaid üks kord INTERNATIONAL SERVICE CHECK firma andmebaasis. Uut registreerumist ei ole vaja, kui teenusekontrollija lepingus sisalduv info või mõni muu aspekt teenusekontrollija profiilis peaks muutuma. Teenusekontrollija peaks olemasolevat profiili onlain keskkonnas uuendama.
Kui INTERNATIONAL SERVICE CHECK avastab topeltkonto, siis seda juhtumit uuritakse põhjalikult. Kui selgub, et teenusekontrollija kavatsused olid ausad, siis kustutatakse mittevajalikud kontod, jättes alles vaid ühe konto. Kui aga avastatakse, et teenusekontrollija rikkus seda reeglit meelega, siis kõik tema kontod kustutatakse ning tulevased temapoolsed võimalikud avaldused lükatakse tagasi.

Isiklik kasutus
Iga teenusekontrollija mõistab, et tema INTERNATIONAL SERVICE CHECK konto on ainult tema kasutada. Kui samas peres või majapidamises soovivad erinevad inimesed tegutseda teenusekontrollijatena, siis peavad nad ise registreeruma ja endale konto looma.

Kohustused: autentsus

Kasutajaprofiil
Meie veebilehel teenusekontrollijaks registreerudes kohustub iga teenusekontrollija edastama autentset ja täpset informatsiooni. Iga informatsiooni võltsing toob kaasa automaatse diskvalifitseerimise ja jäädava eemaldamise meie andmebaasist. See reegel kehtib informatsioonile registreerumisel ja andmete uuendamisel kogu teenusekontrollija konto eluea jooksul.

Teenusekontrollid
Täites ükskõik millise teenusekontrolli aruande kohustub iga teenusekontrollija edastama täpset ja autentset informatsiooni oma enda käitumisest ja toimingutest külastuse käigus ning kogu aruande ulatuses.

Kohustused: legitiimsus and objektiivsus

Meie teenusekontrollide eesmärk on pakkuda täpset ja konkreetset infot selle kohta kuidas teenindatakse kliente ettemääratud olukordades sisseoste tehes või konsultatsiooni küsides.
Iga teenusekontrollija peab olema võimeline ja on kohustatud objektiivselt aru ja faktipõhist hinnangut andma. Seepärast, kui teenusekontrollija 
- tunneb, et ta ei ole suutelline objektiivset aruannet esitama mõne teenusekontrolli osas, kuna neil on tugev isiklik arvamus teatud brändi, poe tüübi, teenuse või testitava toote kohta, 
või
- töötab või on töötanud kontrollitavas ettevõttes, selle brändiga, selles asukohas viimase 5 aasta sees, 
või
- töötab või on töötanud mõne kontrollitava ettevõtte otsese konkurendi juures või heaks, selle brändiga, selles asukohas viimase 5 aasta sees,
või
- omab lähedasi sugulasi või sõpru, kes hetkel töötavad või on töötanud kontrollitavas ettevõttes, selle brändiga, selles asukohas või mõne selle konkurendi juures viimase 5 aasta sees,
või
- teab kedagi, kes hetkel töötab selles ettevõttes selle brändiga, selles asukohas,

siis kohustub teenusekontrollija sellest teada andma firmale INTERNATIONAL SERVICE CHECK ning teenusekontrolli mitte vastu võtma.

INTERNATIONAL SERVICE CHECK jätab endale õiguse:

Pakkuda teenusekontrolle 
INTERNATIONAL SERVICE CHECK ei garanteeri miinimumhõivet või -tasu teenusekontrollijatele. Konkreetsete teenusekontrollide pakkumine sõltub meie kliendi vajadustest, eriti mis puudutab asukohta, nõutavat teenusekontrollija profiili ja minimaalset teenusekontrollija rotatsiooni.

Määrata koolitusvajadusi
Teenusekontrolli määramise eelduseks võib olla nõue, et teenusekontrollija on eelnevalt läbinud sertifitseerimistesti või osalenud mõnel koolitusel. Teenusekontrollijaid teavitatakse sellest eraldi.