ผู้ประเมิน

บริการการตรวจสอบบริการแบบไม่เปิดเผยตัวทั่วโลก

การตรวจสอบบริการแบบไม่เปิดเผยตัวให้ข้อเสนอแนะผ่านประสบการณ์ของลูกค้าของคุณ และการตรวจสอบบริการแบบไม่เปิดเผยตัวเป็นวิธีเดียวที่จะรู้ว่า บริการของคุณดีจริงหรือไม่ การบริการการตรวจสอบบริการแบบไม่เปิดเผยตัวของเราออกแบบให้เข้ากับทุกอุตสาหกรรมและทุกธุรกิจ และเราสามารถช่วยให้คุณค้นพบเครื่องมือวัดผลทางการตลาดที่จำเป็นต่อการปรับปรุงพัฒนาบริการของคุณ ลูกค้าพูดเกี่ยวกับคุณว่าอะไร? พนักงานของคุณให้บริการได้ตรง หรือเหนือความคาดหวังของลูกค้าหรือไม่? คุณถูกเปรียบเทียบกับคู่แข่งอย่างไร? เหล่านี้เป็นแค่เพียงข้อมูลบางข้อมูลที่เราสามารถได้จากการตรวจสอบบริการแบบไม่เปิดเผยตัว บริษัทของเรามีผู้ประเมินมากกว่า 1 ล้านคน ซึ่งประเมินความพึงพอใจของพวกเขาในฐานะลูกค้า ตามบริการที่พวกเขาได้รับ และองค์ประกอบอื่นๆ ที่สำคัญในธุรกิจของคุณ การตรวจสอบบริการแบบไม่เปิดเผยตัวเปิดเผยความจริงในทุกแง่มุมเกี่ยวกับประสบการณ์ของลูกค้าของคุณ สิ่งเหล่านี้เป็นข้อมูลที่มีอิทธิพลต่อองค์กรของคุณ

อะไร คือ การตรวจสอบบริการ โดยไม่เปิดเผยตัว?
สิ่งใด ที่ ผู้ประเมินต้องทำ?
คำถามที่พบบ่อย
ฉันต้องการ เป็นผู้ประเมิน!
อะไร คือ การตรวจสอบบริการ โดยไม่เปิดเผยตัว?

การตรวจสอบบริการโดยไม่เปิดเผยตัว คือการดำเนินการที่เรียกกันว่า Service Checks สิ่งนี้หมายความว่า ผู้ประเมินของเราจะเดินทางไปตรวจสอบบริการ ณ สถานที่ที่ให้บริการนั้นๆจริง เพื่อให้ได้รับรู้ถึงความประทับใจหรือประสบการณ์ในฐานะลูกค้าด้วยตนเอง ขอบเขตของการตรวจสอบบริการแต่ละงานจะถูกกำหนดขึ้นก่อนเริ่มปฏิบัติงาน ผู้ประเมินจะไม่สามารถทำการเปิดเผยตัวตนของตนเอง แต่จะแสดงออกเหมือนลูกค้าทั่วไป ผู้ประเมินจะตรวจสอบความเรียบร้อยทั้งภายนอก และภายในร้าน ขอคำแนะนำและความช่วยเหลือจากพนักงานที่ประจำอยู่ ณ ที่แห่งนั้น ทำการซื้อสินค้า และปฎิบัติตัวตามบทบาทเสมือนลูกค้าทั่วไป จากนั้นผู้ประเมินจะส่งรายงานเกี่ยวกับประสบการณ์ที่ได้พบเจออย่างละเอียด และประเมินผลในหัวข้อที่เกี่ยวข้องต่างๆ การตรวจสอบการให้บริการนั้นสามารถนำมาใช้ได้ในทุกๆธุรกิจและอุตสาหกรรม ไม่ว่าจะเป็นด้าน แฟชั่น กีฬา การธนาคาร อุตสาหกรรมอาหาร และอื่นๆ อีกมากมาย นอกจากนี้ INTERNATIONAL SERVICE CHECK ยังมีความชำนาญในการตรวจสอบการให้บริการของธุรกิจที่อยู่ในกลุ่มการให้บริการระดับสูง และจำหน่ายสินค้าหรูหรา

สิ่งใด ที่ ผู้ประเมินต้องทำ?

ผู้ประเมิน หรืออีกชื่อหนึ่งว่าผู้ตรวจสอบบริการโดยไม่เปิดเผยตัว จะแสดงเหมือนตนเองเป็นลูกค้า ความแตกต่างระหว่างผู้ประเมินและลูกค้าที่แท้จริงคือ ผู้ประเมินจะปฏิบัติตามบทบาทที่ได้รับมอบหมายและจดจำสิ่งที่เกิดขึ้น และเขียนรายละเอียดทั้งหมดของการเข้าตรวจสอบบริการโดยไม่เปิดเผยตัวให้แก่เรา ประสบการณ์ของพวกเขาจะสะท้อนมุมมองของลูกค้า 100% และการรวบรวมข้อมูลนี้จะให้ข้อมูลเชิงสถิติแก่ธุรกิจของคุณ เช่น คุณภาพของบริการ จุดยืนของแบรนด์และสินค้า และความรู้ของพนักงาน ผู้ประเมินของเราจะทำให้คุณเข้าใจสิ่งที่อยู่ภายในธุรกิจของคุณ! ทางเราจะมีการฝึกอบรมผู้ประเมินของเราเพื่อทำการประเมินคุณภาพของการให้บริการของคุณ และเราสามารถทำการปรับเปลี่ยนโปรแกรมการตรวจสอบดังกล่าวให้ตรงต่อความต้องการของ ลูกค้า และธุรกิจต่างๆ ในแต่ละราย ผู้ประเมินของเราพร้อมที่จะตรวจสอบพนักงานขายและผู้จัดการร้านของคุณ และแบ่งปันข้อมูล ข้อเสนอแนะที่สำคัญสำหรับการดำเนินธุรกิจ และกลยุทธ์ทางธุรกิจของคุณ เราค้นพบวิธีที่จะพัฒนาประสบการณ์ของลูกค้าของคุณ และรู้วิธีที่จะประเมินประสบการณ์เหล่านั้น เพื่อช่วยให้คุณสามารถบริหารจัดการข้อมูลเหล่านี้

คำถามที่พบบ่อย

ฉันสามารถเป็นผู้ประเมินได้หรือไม่?
ลูกคาสมมุติมีโอกาสที่จะได้รับประสบการณ์ใหม่ที่ตื่นเต้นในกิจวัตรประจำวัน ของเขาพวก จากการไปร้านทำผมจนถึงการเล่นโบลิ่ง การช็อปปิ้งสมมุติจะทำให้คุณได้รับความสนุกสนานและได้รับค่าตอบแทนอีกด้วย โดยการทำการเป็นลูกค้าสมมุติหรือการตรวจสอบบริการ คุณสามารถช่วยปรับปรุงระดับการให้บริการในภูมิลำเนาหรือเมืองที่คุณอยู่และ เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการบริการที่คุณพบเจออยู่ในทุกๆ วัน คุณไม่เพียงแค่จะทำสิ่งนี้ในเวลาว่างเท่านั้นแต่คุณยังสามารถสร้างรายรับได้ อีกด้วย

แน่นอน สามารถสมัครเป็นผู้ประเมินได้ในเว็บไซด์ของเรา สมัครเลย

ฉันจะได้รับมอบหมายงานอย่างไร?
You just need to follow these steps:

1. ลงทะเบียน
คุณต้องทำการลงทะเบียนเป็นอันดับแรกกับ INTERNATIONAL SERVICE CHECK เพื่อเป็นผู้ตรวจสอบบริการ คุณจำเป็นต้องกรอกใบสมัครบอกรายละเอียดส่วนตัวของคุณและความชอบในการซื้อของ หาก

2. การคัดเลือก
ลูกค้าของเรามันจะให้เราจัดหาผู้ตรวจสอบบริการที่มีคุณสมบัติตามที่ต้องการ โดยรวมถึงอายุ พฤติกรรมการซื้อของ ความชอบ ความไม่ชอบ ที่อยู่และปัจจัยอื่นๆ อีกมากมาย หากคุณสมบัติของคุณตรงกับสิ่งที่ลูกค้าต้องการ เราจะติดต่อคุณทางโทรศัพท์หรือทางอีเมล์เพื่อที่จะถามว่าคุณจะสะดวกที่จะรับ ทำภารกิจนั้นๆ หรือไม่ 

3. การมอบหมายงาน
ถ้าเราติดต่อคุณให้ทำภารกิจใดๆ คุณจะได้รับการแจ้งถึงประเภทของสถานที่ให้บริการที่คุณจะเข้าไปตรวจสอบ ที่ตั้ง รายละเอียดเกี่ยวกับธุรกิจและคำอธิบายที่ชัดเจนในสิ่งที่คุณจะต้องทำในการ ตรวจสอบบริการของคุณ หากคุณตกลงที่จะรับทำแล้ว ทางเราจำเป็นต้องให้คุณทำภารกิจให้เสร็จสิ้นภายใต้กำหนดเวลาของเรา ทันทีที่คุณได้ทำการตกลงเราจะส่งแบบสอบถามหรือรายงานการตรวจสอบพร้อมกับวิธี การเกี่ยวกับสิ่งที่คุณต้องทำในการทำภารกิจโดยละเอียด

4. การเสร็จสิ้น
เมื่อคุณทำภารกิจตรวจสอบบริการเสร็จสิ้นแล้ว คุณต้องกรอกแบบสอบถาม หรือรายงานส่วนตัวแล้วส่งกลับมายังเราภายในระยะเวลาที่เรากำหนดพร้อมกับใบ เรียกเก็บเงินจากการบริการที่คุณทำให้เรา หลังจากนั้นผู้ตรวจงานของเราจะทำการตรวจสอบรายงานของคุณเพื่อที่จะดูว่าคุณ ตอบคำถามได้อย่างครบถ้วนถูกต้องหรือไม่ ในขั้นตอนนี้ คุณจำเป็นต้องสามารถให้เราติดต่อได้ทางโทรศัพท์หรือทางอีเมล์ภายใน 48 ชั่วโมงหลังจากเราได้รับรายงานของคุณ  ผู้ตรวจงานและผู้จัดการโครงการของเราอาจจำเป็นต้องติดต่อคุณเพื่อทำการตรวจ สอบและเพื่อทำการแก้ไขที่จำเป็นในรายงานของคุณ เมื่อกระบวนการทั้งหมดสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ISC จะโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของคุณหรือจ่ายคุณโดยตรงสำหรับการทำการตรวจสอบ บริการของคุณ 

งานที่ได้รับมอบหมายใช้เวลาทำนานเท่าใด และฉันสามารถรับงานได้บ่อยมากน้อยแค่ไหน?
งานที่ได้รับมอบหมายจะใช้เวลาทำงานประมาณ 15-20 นาที แตกต่างกันทุกเดือนในแต่ละภูมิภาค

ฉันจะต้องซื้ออะไรในการทำการตรวจสอบบริการหรือไม่
ไม่เสมอไป ในภารกิจการตรวจสอบบริการ เงื่อนไขของงานจะแตกต่างกันไป ดังนั้นเราจะอธิบายลงลึกในรายละเอียดทุกสถานการณ์ก่อนที่คุณจะทำการทำภารกิจ ในกรณีที่สถานการณ์จำลองบังคับให้คุณต้องซื้อของที่ไม่คาดคิดมาก่อน INTERNATIONAL SERVICE CHECK จะให้โอกาสคุณได้ซื้อของชิ้นนั้นในราคาลดพิเศษหรือคืนของให้แก่เราเพื่อรับ เงินคืน

ฉันจะได้รับเงินเท่าใดในการเป็นผู้ประเมิน?
ภารกิจการตรวจสอบบริการในแต่ละครั้งแตกต่างกันและต้องใช้เกณฑ์ที่แตกต่างใน การทดสอบ ดังนั้นยิ่งโครงการใหญ่มากเท่าไหร่ คุณก็จะได้มากขึ้นเท่านั้น ในแต่ละโครงการคุณจะได้รับการแจ้งล่วงหน้าถึงค่าตอบแทนที่คุณจะได้รับเมื่อ ทำการดำเนินภารกิจเสร็จสิ้นและส่งรายงานการช็อปปิ้งของคุณ มันมักจะใช้เวลาน้อยกว่าหนึ่งชั่วโมงสำหรับทำการตรวจสอบบริการในร้านและทำ การเขียนรายงานส่งอย่างสมบูรณ์ เราจะโอนเงินไปยังบัญชีของคุณภายใน 25-50 วันหลังจากที่คุณส่งรายงาน

ฉันจะเป็นพนักงานของ INTERNATIONAL SERVICE CHECK หรือไม่หากฉันลงทะเบียนเพื่อทำภารกิจตรวจสอบบริการ
ไม่ ถ้าคุณลงทะเบียนกับ INTERNATIONAL SERVICE CHECK เพื่อทำการภารกิจตรวจสอบบริการ คุณจะเป็นนักช็อปปิ้งอิสระที่จะทำภารกิจให้กับเราในเวลาว่างของคุณเอง และเมื่อมีงานที่คุณสามารถทำได้

การเป็นลูกค้าสมมุติเป็นวิธีการในการสร้างรายได้พิเศษในเวลาว่างวิธีการ หนึ่งเท่านั้น เมื่อคุณรับทำภารกิจแล้วคุณยินยอมที่จะทำการประเมิณการบริการแบบครั้งต่อ ครั้งให้แก่ INTERNATIONAL SERVICE CHECK ซึ่งคุณจะได้รับค่าตอบแทนจากสิ่งนี้

ถ้าฉันไม่ยินยอมทำภารกิจฉันจะถูกลบออกจากรายชื่อผู้ตรวจสอบบริการหรือไม่
ไม่ ถ้าคุณไม่สามารถรับทำภารกิจด้วยเหตุผลใดๆ เราจะติดต่อคุณอีกครั้งเมื่อคุณมีคุณสมบัติเหมาะสมกับร้านที่ต้องทำการตรวจ สอบในพื้นที่ของคุณ

จะเกิดอะไรขึ้นถ้าฉันไม่สามารถทำภารกิจที่ฉันรับทำให้สำเร็จได้
ถ้าคุณไม่สามารถทำภารกิจให้เสร็จสมบูรณ์ได้ด้วยเหตุผล ใดๆ สิ่งที่คุณต้องทำคือแจ้งเราก่อนที่จะถึงวันที่กำหนดที่จะต้องทำภารกิจเพื่อ ที่เราจะสามารถมอบหมายให้ผู้ตรวจสอบบริการคนอื่นดำเนินการแทนได้

ถ้าคุณไม่แจ้งเราว่าคุณไม่สามารถทำได้และรายงานเลยกำหนดส่ง เราจะถือว่าเป็นการละเมิดข้อตกลงระหว่างเราในการทำการตรวจสอบบริการที่กระทำ โดยคุณ และเราจะลบชื่อคุณออกจากระบบฐานข้อมูลเรา

ภารกิจจำเป็นต้องทำให้เสร็จสิ้นภายในวันที่กำหนดหรือไม่
เรามักจะขอให้คุณไปทำการตรวจสอบบริการในเวลาว่างของคุณ หรือภายในช่วงเวลาที่แน่นอน ยกตัวอย่างเช่น เราจะขอให้คุณทำการตรวจสอบบริการที่ร้านในช่วงเวลาเปิดทำการ หรือระหว่างบ่าย 3 ถึง 5 โมงเย็นในวันที่ 10 มกราคม หรือในช่วงเวลาใดก็ได้ตั้งแต่วันที่ 10 ถึง 15 มกราคม ส่วนใหญ่แล้วคุณต้องตัดสินใจว่าคุณจะไปทำการตรวจสอบบริการเมื่อไหร่เพื่อที่ จะมีเวลาพอในการส่งรายงานการตรวจสอบกลับมายังเราได้ภายในช่วงเวลาที่เรา กำหนดไว้ 

อย่างไรก็ตาม ในบางครั้งลูกค้าของเราต้องการให้ดำเนินภารกิจในวันและวันที่ที่แน่นอน ในสถานการณ์เช่นนี้ คุณจะได้รับการแจ้งล่วงหน้าถึงวันหรือกำหนดเวลาเฉพาะสำหรับภารกิจการตรวจสอบ บริการของคุณ

ปกติแล้ววันหรือเวลาที่ตายตัวที่เรากำหนดให้แก่ผู้ตรวจสอบบริการคือวันสุดท้ายในการส่งรายงานการตรวจสอบ

จะเกิดอะไรขึ้นถ้าฉันถูกจับได้หรือพลาดรายละเอียดบางอย่างในภารกิจการตรวจสอบบริการ
ถ้าพนักงานขายพบว่าคุณเป็นลูกค้าสมมุติหรือคุณไม่สามารถ ตอบแบบสอบถามได้อย่างถูกต้องเพราะคุณพลาดรายละเอียดบางอย่างในระหว่างการ ตรวจสอบบริการ เราจะถือว่าภารกิจนั้นเป็นโมฆะและถูกยกเลิก เนื่องจากเราจะต้องทำการตรวจสอบบริการอีกครั้งด้วยผู้ตรวจสอบบริการคนใหม่ ดังนั้นค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดขึ้นในการตรวจสอบบริการที่ล้มเหลวโดยคุณจะไม่ได้รับการคืนให้และคุณ จะไม่ได้รับค่าตอบแทนในภารกิจนั้น

ฉันจะสามารถเป็นผู้ตรวจสอบบริการหรือลูกค้าสมมุติแบบเต็มเวลากับ INTERNATIONAL SERVICE CHECK ได้หรือไม่
ไม่ ผู้ตรวจสอบบริการเป็นงานพิเศษและลูกค้าสมมุติของเราทำภารกิจของเขาในช่วงวัน หยุดหรือหลังจากที่พวกเขาเลิกงานในแต่ละวัน การตรวจสอบบริการเป็นหนึ่งในวิธีการหารายได้พิเศษโดยง่ายและไม่ถือเป็นโอกาส ในการทำเป็นงานประจำ

ฉันจะได้รับภารกิจจำนวนมากขึ้นจาก INTERNATIONAL SERVICE CHECK ได้อย่างไร
เมื่อใดก็ตามที่คุณเสร็จสิ้นภารกิจกับ ISC รายงานของคุณจะถูกให้คะแนนโดยผู้ตรวจที่เชี่ยวชาญ คุณจะได้รับจดหมายพร้อมระดับคะแนนสำหรับรายงานของคุณและคำแนะนำวิธีการที่จะ ทำให้คุณสามารถทำการตรวจสอบบริการได้ดีขึ้น ถ้าคุณสามารถทำรายงานรายละเอียดได้ดีและคุณได้คะแนนดีอย่างต่อเนื่อง คุณจะได้รับการเลือกบ่อยครั้งมากกว่าผู้ที่มีประสบการณ์น้อย หรือผู้ตรวจสอบบริการที่มีความตั้งใจน้อยกว่า หากเราขาดการติดต่อคุณในช่วงระยะเวลาหนึ่ง นั่นเป็นเพราะว่าภารกิจการตรวจสอบบริการของเราไม่เหมาะสมกับคุณสมบัติของคุณ ในช่วงเวลานั้น.

ฉันควรจะรู้เกี่ยวกับเงื่อนไขต่างๆ ก่อนตกลงรับงานหรือไม่?
คุณสามารถยอมรับหรือปฏิเสธงานที่ได้รับมอบหมาย สิ่งนี้ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของคุณเอง

ฉันต้องการ เป็นผู้ประเมิน!

เป็นสิ่งที่ดีเยี่ยม! ทุกคนสามารถเป็นผู้ประเมินได้ เนื่องจากพวกเราทุกคนเป็นลูกค้าและมีประสบการณ์จริงที่พบเจอในแต่ละวัน ซึ่งมีคุณค่าสำหรับการปฏิบัติงานการตรวจสอบบริการโดยไม่เปิดเผยตัว การมอบหมายงานจะสั้น กระชับ และง่ายต่อการปฏิบัติงาน ดังนั้นพวกเราสามารถทำการตรวจสอบบริการในเวลาว่างของเรา ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการตรวจสอบบริการทั้งหมดจะต้องกรอกข้อมูลลงในระบบออนไลน์หลังจากได้รับมอบหมายงาน คุณต้องเป็นคนที่ช่างสังเกต ใส่ใจ และเข้าใจในเนื้องานเป็นอย่างดี! คุณมีความสนใจที่จะร่วมงานกับทางเราแล้วหรือไม่?

ร่วมงาน กับเรา!

คุณต้องการที่จะแสดงความคิดเห็นของคุณเกี่ยวกับการให้บริการ และได้รับเงินจากสิ่งนี้หรือไม่? ขอเชิญร่วมเป็นทีมงานผู้ประเมินของเราในพื้นที่ของคุณ

ติดต่อ

เรารับฟังความคิดเห็นของทุกท่าน เพียงแค่คลิกเข้ามา เราอยากที่จะได้รับการติดต่อจากคุณ ไม่ว่าคุณกำลังมองหาผู้ให้บริการ หรือต้องการที่จะทำงานกับเรา หรือมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการให้บริการของเรา